01

Thiết kế nhỏ gọn.

Thời gian đo nhanh.

Có thể kết nối với máy tính xách tay để nâng cao tính di động.

Độ chính xác tuyệt vời.

Lắp đặt dễ dàng và vận hành đơn giản.

 


02

Vị trí đo: Gót chân (Xương gót chân) 

Bộ đỡ bắp chân, bộ định vị và bộ điều lái chân được thiết kế đặc biệt để đảm bảo tính chính xác trong quá trình đo


03

Dễ dàng thay bóng nước và dễ dàng bảo dưỡng khay nước.

 

 


04

Quy trình thay thế bóng nước đơn giản.

 

 

 

1800 969694