MONITOR THEO DÕI BỆNH NHÂN 5 THÔNG SỐ

Model: Compact 5

Hãng sản xuất: ECONET – Đức

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật monitor

   Các mức cảnh báo (4 mức ưu tiên)

   Tiếng nhịp tim, cường độ âm thanh SpO2

   Trạng thái pin

   Nguồn LED ngoài

Đầu ra đồng bộ khử rung tim

Mức tín hiệu: 0 - 5V xung

Độ rộng xung: 100 ± 10ms

Truyền dữ liệu qua mạng LAN

Hỗ trợ hệ thống gọi y tá

Đầu ra DC: 3.3 VDC, tối đa 1A

Chỉ thị trạng thái pin

Thời gian vận hành: 3 giờ

Độ rộng giấy: 57mm

Khuynh hướng đồ thị và bảng biểu

                                                  Quãng dữ liệu: 1, 5, 15, 30 phút và 1 giờ

                                                  Định dạng bảng biểu: 1 bảng cho tất cả các giá trị

Các phụ kiện, ngôn ngữ

          Phụ kiện chuẩn

 

Phụ kiện lựa chọn thêm

 

Ngôn ngữ

ECG

SpO2

   0% đến 69% không chỉ rõ

NIBP

        Tự động: quãng tự động của 1,2,3,4,5,10,15, 20,30 phút và 1,2,

                       4, 8 giờ.

       STAT: Đo liên tục trong vòng 5 phút

                    Trung bình: 40 – 235 mmHg

                   Tâm trương: 30 – 220 mmHg

Hô hấp

Đơn vị nhiệt độ

Tính tương thích: Đầu dò nhiệt 400 Series YS

1800 969694